Wat zijn shanties ?

Shanties zijn de oorspronkelijke werkliederen uit de bloeitijd van de grote zeilvaart, de periode tussen 1820 en ongeveer 1900. Shanties werden gezongen op de grote dwars getuigde schepen, die voeren op Amerika, Australië, Zuid Amerika etc. Om het zware en soms eentonige werk op die schepen, die meestal onderbemand waren, wat te verlichten, werd er vaak bij gezongen, een soort arbeidsvitaminen dus.

De belangrijkste man daarbij was de shantyman, de voorzanger. Hij bepaalde het ritme van de shanty. Hij zong de coupletten (een goede shantyman verzon ze vaak ter plekke) en de overige zeelieden zongen dan de refreinen.

 
Bij de verschillende werkzaamheden werden in het werkritme verschillende shanties gezongen. Zo kennen we;

· haalshanties, gezongen bij het hijsen van de zeilen

· pompshanties, bij het werk aan de pompen

· capstan of kaapstandershanties, gezongen bij het ophalen van het anker etc.

In de spaarzame vrije uurtjes zong de bemanning vaak op het voordek, gezeten op en rond de grote bolders of forebitts, soms begeleid door een viool of trekzak. Deze liederen, forebitters genaamd, zijn vaak muzikaal wat meer ontwikkeld en hebben meer een balladeachtig karakter. De teksten kunnen gaan over de avonturen die men had beleefd, de liefjes en drank maar ook over de ontberingen op zee, het slechte eten, de bullebak van een stuurman e.d.

Met het verdwijnen van de grote zeilvaart, is ook de shantyman en het zingen van shanties op schepen verdwenen. The Lake Singers zingen echter de echte oude shanties en forebitters.

Een optreden van ons koor is een gezellig, afwisselend gebeuren in een nautische sfeer, met liedjes om te luisteren maar ook om mee te zingen.

Wilt u meer weten of het koor voor een optreden willen boeken, neemt u dan contact op via de contactpagina.